woensdag 19 januari 2011

Milestones from the Roman period!


Near my home town old Roman milestones
have been found in excavations!

De mijlpalen stonden aan een Romeinse weg, die vanaf de kust bij Naaldwijk naar de Romeinse stad Forum Hadriani liep. Het was een standaard Romeins gebruik om langs de hoofdwegen om de Romeinse mijl een paal te plaatsen die de afstand naar de dichtstbijzijnde stad aangaf en bovendien de keizer eerde tijdens wiens regering de weg was aangelegd of gerepareerd. Hiervoor werd een lange inscriptie op de paal aangebracht met de naam van de keizer en al zijn eretitels. Aan de hand van de functies die een keizer een bepaald jaar bekleedde kan een mijlpaal gedateerd worden.

The milestones were on a Roman road leading from the coast near Naaldwijk to the Roman town Forum Hadriani. It was a standard Roman practice, along the main roads to the Roman mile pole for holding a distance to the nearest town and was also to honour the emperor during whose reign the road was constructed or repaired. For this was a long inscription on the pole providing the name of the emperor and all his honors. On the basis of the functions that an emperor held a given year a milestone is dated.

Milestone of Monster!

Replica Roman milestone found at the same
place were it is standing now in The Hague,
near Wateringen.