woensdag 27 april 2011

Gevangenpoort, The Hague!

De Gevangenpoort!

De Gevangenpoort is een middeleeuwse gevangenis in Den Haag. Sinds 1882 is in het gebouw een museum gevestigd. De gevangenpoort ligt dicht bij het Binnenhof en de Hofvijver. Achter de poort ligt wat in Den Haag nu de "Plaats" wordt genoemd. Aan het hoofd van dit plein bevond zich 'het Groene Zoodje'. Dit was de executieplaats.


The Prison is a medieval prison in The Hague. Since 1882, the building houses a museum. The gatehouse is close to the Parliament and the Hofvijver. Behind the gate is now in The Hague as the "City" is mentioned. At the head of the square stood "Green Zoodje. This was the execution site.