maandag 27 december 2010

Book 'Vincent in Den Haag' - Vincent Van Gogh!

De roman van Theun de Vries handelt over de periode die Vincent van Gogh in Den Haag heeft doorgebracht. Verbitterd door een mislukte liefdesaffaire vecht hij verbeten om zich tot schilder te vormen. Arm, eenzaam en afgewezen, trekt hij zich het lot aan van Sien die hij beschouwt als een verschoppeling die hulp nodig heeft. De enige die hem bijstaat is zijn broer Theo, maar ook hij wijst Vincents relatie met Sien af. De auteur heeft vele brieven van Vincent en Theo gebruikt als leidraad voor deze roman. Vlot geschreven en boeiend boek. Het boek geeft inzicht over een belangrijke fase in het leven van Vincent van Gogh.

Theun de Vries's novel deals with the period of Vincent van Gogh spent in The Hague. Embittered by a failed love affair, he struggled to turn to painting. Poor, lonely and rejected, he withdraws the fate of Sien, which he regards as a pariah who needs help. The only one who supports him is his brother Theo, but he rejects Vincent's relationship with Sien. The author has used many letters from Vincent and Theo as a guide for his novel. Well written and fascinating book. It gives a better insight into an important phase in the life of the Vincent van Gogh.